เช่ารถ-NEW MODEL 2021 HONDA FORZA 350 CC

NEW MODEL 2021 HONDA FORZA 350 CC

เป็นรถประเภท AUTOMATIC ขับขี่ง่าย ท่านั่งค่อนข้างสบาย ทั้งคนขับขี่และคนนั่งซ้อนท้าย
Type BIG SCOOTER
Capacity 350 cc.
Seat Height 136 cm.
Wet Weight 185 kg.
Price/Day 1,200 ฿
Promotion Price/Day ฿

ขั้นตอนการเช่ารถ

ขั้นตอนการคืนรถ

เช่า
NEW MODEL 2021 HONDA FORZA 350 CC

หากต้องการเช่าน้อยกว่า 5 วัน หรือไม่สามารถจองวันที่คุณต้องการได้กรุณาติดต่อ popbigbikes@gmail.com หรือผ่านทางเฟสบุ๊ค pop big bike for rent Chiangmai Thailand

อุปกรณ์สำหรับการเช่า


Free

อุปกรณ์สำหรับซื้อเพิ่มเติม


300 ฿

100 ฿
ราคารถ
(0 ฿ x 0 วัน) x 1 คัน
ค่าเช่าอุปกรณ์
(0 ฿ x 0 วัน) x 1 ชุด
ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
0 ฿ x x 1 ชุด
ราคารวม