เช่ารถ-YAMAHA X MAX 300 CC

YAMAHA X MAX 300 CC

เป็นรถประเภท AUTOMATIC ขับขี่ง่าย ท่านั่งค่อนข้างสบาย ทั้งคนขับขี่และคนนั่งซ้อนท้าย
Type BIG SCOOTER
Capacity 300 cc.
Seat Height 141.5 cm.
Wet Weight 179 kg.
Price/Day 1,200 ฿
Promotion Price/Day ฿

ขั้นตอนการเช่ารถ

ขั้นตอนการคืนรถ

เช่า
YAMAHA X MAX 300 CC

หากต้องการเช่าน้อยกว่า 5 วัน หรือไม่สามารถจองวันที่คุณต้องการได้กรุณาติดต่อ popbigbikes@gmail.com หรือผ่านทางเฟสบุ๊ค pop big bike for rent Chiangmai Thailand

อุปกรณ์สำหรับการเช่า


Free

อุปกรณ์สำหรับซื้อเพิ่มเติม


300 ฿

100 ฿
ราคารถ
(0 ฿ x 0 วัน) x 1 คัน
ค่าเช่าอุปกรณ์
(0 ฿ x 0 วัน) x 1 ชุด
ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
0 ฿ x x 1 ชุด
ราคารวม